Mobiel (app) ontwerpen met beperkingen

Kees Streefkerk

⛰️The challenge

In kansgericht onderzoek (link) dat is uitgevoerd is naar voren gekomen dat het versterken van onderlinge binding kan helpen om medewerkers weer te betrekken bij Nederrijn. Hiervoor is een concept voor een app ontwikkeld die als kernfunctionaliteit heeft om medewerkers elke werk dat te koppelen op basis van interesses. Tijdens het verder ontwikkelen van dit concept is het mijn taak om ervoor te zorgen dat de app op de juiste manier geïmplementeerd wordt. Tijdens het eerdere onderzoek weet ik dat dit een aantal challenges met zich meebrengt:

  • Nederrijn is een groot bedrijf, er moet rekening gehouden worden met de holistische dienstverlening.
  • De schoonmaakmedewerkers geven aan hun mail al amper te checken, laat staan dat ze zomaar de app van het bedrijf gaan downloaden en actief willen gebruiken.
  • Nederrijn moet overtuigd worden van het implemenatieproces, de pains/ hobbels moeten uit de weg worden genomen.

Goals

Doordat dit harde cijfers zijn is ervoor gekozen om een kwantitatief projectdoel op te zetten:

  • Na 3 jaar is het verloop van de medewerkers teruggebracht naar 2%;
  • Na 3 jaar voelt 75% van de medewerkers zich ‘goed’ verbonden met Nederrijn.

Projectdoel

Om dit projectdoel te realiseren moet de app juist geïmplementeerd en gebruikt worden. Hiervoor is een kwalitatief doel opgesteld welke eerst behaald moet worden om de fundering te vormen voor het kwantitatieve doel:

  • De medewerkers gebruiken de app en ervaren het als een nieuwe laagdrempelige en makkelijke manier om onderling contact te leggen met collega’s.

🤔 Medewerkers aan het denken

Als eerste de schoonmaakmedewerkers, die moeten de app zelf gaan gebruiken. Nu zijn dit volgens Nederrijn niet de mensen die vooraan de rij staan te springen. De betrokkenheid van de medewerkers is ook laag. Om het gedrag van de medewerkers ten opzichte van de nieuwe app te veranderen wordt het stages of behaviour change model ingezet.

Binnen de verschillende fases wordt de doelgroep steeds verder meegenomen.

💬 Say hi!

Kees Streefkerk – 2023