ABLO – A.I. contentcreatie voor non-profits

The challenge

A.I. inzetten om goede doelen en kleine bedrijven te ondersteunen in het uitvoeren van hun communicatiestrategie.

Mijn rol

UX/UI design, wireframing, gebruikersonderzoek, prototyping. 
In samenwerking met mediahuis Living Image & Kitemedia.

Kleine non-profits en bedrijven hebben moeite met het maken van content wat écht werkt, en past bij zowel hun visie, als de doelgroep. Vanuit het A.I. denk-panel van Mediahuis Living Image is het idee ontstaan om een behoefte- en marktonderzoek te doen, met als doel een tool te ontwikkelen die onze klanten die klanten kunnen helpen met het bedenken en inzetten van kwalitatieve content. Ik ben als UX-designer in dit team betrokken geweest om prototypen te ontwikkelen en gebruikerstesten uit te voeren.

Uitgangspunten

De tool is geen vervanging voor medewerkers, maar faciliteert de medewerker in het creëren van nieuwe content.

De tool wordt getraind op de communicatiestrategie van de organisatie, en helpt in het goed uitvoeren hiervan. Zo weet de tool bijvoorbeeld de tone of voice, en moet het inzicht hebben in trends en actualiteiten.

Less = more: we kunnen dit concept heel groot maken, maar we onderzoeken eerst waar we écht waarde kunnen toevoegen voor de eindgebruikers.

De klanten van Living Image (non-profits) zijn de eindgebruikers, we werken met hun samen om deze tool te ontwikkelen.

Het onderzoeksproces​

In dit proces is gebruik gemaakt van de ‘Lean Startup Methode’, dat ons in staat stelde om via de ‘bouwen-meten-leren’ fases een snel en iteratief ontwerpproces in te richten. Het traject is gestart met een aantal aannames rondom de werkwijzes van verschillende organisaties, en een eigen interpretatie van de manier waarop de tool zou kunnen werken. Tijdens het eerste gebruikersonderzoek is dan ook de opdracht gegeven om een sociale media post te maken, waarbij ik heb geobserveerd hoe ze te werk gingen. Vervolgens hebben ze door een eerste low fidelity prototype heen geklikt en omschreven wat ze zagen.

Een visualisatie van het eerste idee.

Kleine low-fidelity prototypen

In de gemaakte doorontwikkeling zijn we gaan inzoomen op de content en het inzetten van een communicatiestrategie. Hierbij is een prototype ontwikkeld waarin de doelgroep via bestaande eigen content (als een bestaande blog) verschillende sociale media posts kon ontwikkelen, en is er aanvullend een interview gehouden. Hierop zijn er nog verschillende sprints geweest waarin het prototype is doorontwikkeld en is aangepast aan de gebruikersbehoeften.

De doorontwikkeling van de tool in Figma.

Key inzichten uit het onderzoek

Verschillende werkwijzen
Een organisatie hanteert een eigen werkwijze in het maken van content, maar ze zijn zich ervan bewust dat dit soms niet de meest efficiënte werkwijze is.

Geen bewuste toepassing strategie
Een organisatie wil dat hun communicatiestrategie wordt uitgevoerd zodat de communicatiedoelen behaald worden, maar de strategie wordt in de meeste gevallen niet (meer) toegepast.

Meer inspiratie/inhoudelijke input
De gebruiker vindt het lastig om creatieve en originele content te maken door tijdsdruk, en een gebrek aan creativiteit, maar zien wel de waarde in van unieke content.

Waarborging kwaliteit niet gegarandeerd
De gebruiker vindt het lastig om kwalitatieve content neer te zetten vanwege een gebrek aan kennis over wat online werkt.

Bekend met AI
De communicatiemedewerker is bekend met AI omdat ze hier al een enkele keer mee gewerkt hebben, maar is niet vaardig in het dagelijks gebruik hiervan.

Zelf kunnen schrijven
De gebruiker maakt content het liefst zelf omdat ze dan eigenaarschap voelen, en ervaren dit bij A.I. niet.

De persona representeert de beoogde doelgroep: communicatiemedewerkers van een non-profit organisatie.

Inzichten en waarden

In de sprints heeft de focus zowel gelegen op het schrijven van sociale media captions, als het creëren van inspiratie. In het testen viel op dat de gebruiker aangeeft het efficiënter te vinden om zelf een caption te schrijven op basis van bestaande inhoud, dan de tool het te laten doen. Hierbij kwamen we er wel achter dat het vinden van deze inhoud, of het vertalen van inhoud naar een goede post als lastig wordt ervaren.

Vanuit de inzichten zijn er een vijftal waarden opgesteld. Deze waarden bepalen of de gebruiker de tool wel, of niet zal gebruiken. Op basis van deze waarden is het protoype op een aantal punten doorontwikkeld.

Efficiëntie: de snelheid waarop de content gemaakt kan worden.

Creativiteit: hoe leuk het is om de content te maken.

Kwaliteit: de kennis van de gebruiker over de content die gemaakt wordt, bijvoorbeeld het toepassen van sociale media richtlijnen.

Eigenaarschap: het gevoel dat jij de maker bent van de content.

Effectiviteit: de werking van de content in de praktijk, het conversiepercentage.

Oplossingen

Flowchart before: de tool schrijft een tekst op basis van aangeleverde inhoud en input (als doelen, en doelgroep). Dit werd door de gebruiker ervaren als inefficiënt.

Flowchart after: binnen twee klikken heb je op basis van een concept de content. Zo is het proces efficiënter ingericht.

Wireframe: het ‘redigeren’ van content, waarbij je de content moet aanvullen, AI suggesties doet voor een betere aansluiting bij je strategie, en waarbij je zinnen kan herschrijven.

Ontwerp: het ‘redigeren’ van content. De A.I. geeft een basis, die je zelf kan aanvullen en ‘tweaken’. Zo wordt het stukje ‘eigenaarschap’ bevorderd, en wordt er gefaciliteerd in de creativiteit.

Atomic design system

Om consistentie in het ontwerp aan te brengen is er vanuit de huisstijl van Living Image een klein design system ontwikkeld met componenten van de belangrijkste onderdelen in het ontwerp. Het design system is gebaseerd op de principes van ‘atomic design’ en bevat alle onderdelen die nodig zijn om uiteindelijk de pagina’s op te kunnen bouwen. In het laatste stadium van het gebruikersonderzoek is dit design system ingezet om op een snelle manier nieuwe functies en pagina’s op te zetten.

De losse componenten (atoms) van het design system

Vanuit de losse componenten zijn er ‘organisms’ en ‘templates’ gecreëerd, hieruit worden de pagina’s opgebouwd.

Het resultaat

Visuele hiërarchie: geen afleiding tijdens het zoeken.

Zoekbalk in het menu tijdens het scrollen.

Inzicht in het ontstaan en de relevantie van de aanbevolen content.

Content redigeren en publiceren.

De mogelijkheid om de assistent te trainen door documenten of andere kennis aan te leveren.

💬 Say hi!

Kees Streefkerk – 2023