Resources versus kennis: maximaal resultaat met relevante ontwerpactiviteiten

Kees Streefkerk

Foto ter illustratie - gegenereerd met Midjourney: het vinden van balans tussen resources en kennis

Aanleiding

In het ontwerpvak zijn er talloze aanpakken en methoden beschikbaar. Het is aantrekkelijk om elke mogelijkheid te verkennen of de gemakkelijkste methode te kiezen, maar de gemakkelijkste of meest voor de hand liggende optie is niet altijd de beste keuze. Het uitvoeren van een activiteit levert kennis op. Hierbij is het belangrijk om te overwegen of het op dat moment waardevol is voor het proces en je verder helpt, maar het moet ook passen bij de omgeving waarin het proces en het ontwerpteam zich bevinden. Een uitgebreide usability testing sessie kan zinvol zijn, maar als je een beperkt budget hebt kan het uitvoeren hiervan moeilijk zijn. Hoe zoek je het juiste balans tussen het verkrijgen van kennis middels ontwerpactiviteiten en de kaders van je beschikbare resources (tijd, geld en middelen)? 

💡 Het ophalen van de waarden van de stakeholders wordt gedaan in 5 stappen:
 1. Het formuleren van een eerste concept;
 2. Stakeholders en assumpties in kaart brengen
 3. Morele dilemma’s formuleren
 4. Provotype ontwikkelen
 5. Uitvoeren sessie en inzichten verzamelen
 6. Concept door ontwikkelen

In de praktijk

In 2022 ben ik betrokken geweest bij een ontwerptraject waarin er verschillende situaties voorkwamen waarin er gezocht moest worden naar een balans tussen relevantie en wat er op dat moment gedaan kon worden. In elke situatie is dit op een andere manier aangevlogen.

Situatie 1: relevantie en waarde peilen

Tijdens een ontwerptraject waarin we verbeteringen zochten voor een rondleiding, hebben we in de verkennende fase veel data verzameld over zowel de beleving van de rondleiding als de visie van de opdrachtgever. Aanvankelijk was de bedoeling om de eerste iteratie kort te houden en dachten we dat de “day in a life”-methode om de beleving in beeld te brengen in combinatie met een interview met de opdrachtgever over de visie op de rondleiding voldoende inzichten zou opleveren om de journeymap in te vullen. Na het uitvoeren van de activiteiten bleek echter dat er meer inzichten waren dan verwacht, waardoor het direct vertalen naar de journeymap niet realistisch was. Het verwerken van alle data en hier inzichten uithalen vormt de fundering voor de rest van het proces, een instabiele fundering kan ten koste gaan van het resultaat. Op dit moment is het proces bijgestuurd en is er een extra activiteit toegevoegd. Het houden van een affinity mapping sessie had op dit moment meer waarde dan het ons houden aan de planning.

Situatie 2: het proces bijsturen

Ideation fases kunnen soms lang duren, zo ook in een ontwerptraject die ik in 2022 heb uitgevoerd. Nadat er verschillende sessies uitgevoerd waren was er een denkrichting met een ‘soort’ concept, concreet was het in ieder geval niet. Om dit concept concreet te maken zijn er een viertal storyboards ontwikkeld die het concept in context moesten plaatsen. Hierbij is besloten de storyboards in te zetten voor peer reviews. Dit terwijl het vooraf niet het plan was om de storyboards hiervoor te gebruiken. Op het moment realiseerden we ons dat dit wel waardevol was voor het proces naar het eindresultaat, peers kijken vanuit een ander perspectief naar je concept. Iets waarbij het nog steeds belangrijk is om deze gericht uit te voeren.

Na het beoordelen van verschillende ontwerpmethoden, bleek ‘design critique’ de meest relevante vorm te zijn om de vraag te beantwoorden: “Wat zijn de aansprekende aspecten van elk individueel storyboard?” Met deze methode beantwoorden peers kritische en gerichte vragen per storyboard. De methode kan uitgevoerd worden in de context, vereist weinig voorbereidingstijd en geeft de juiste inzichten. Dit resulteerde uiteindelijk in nieuwe inzichten waaruit een nieuw concept is ontwikkeld.

Situatie 3: het vooraf filteren van betrouwbare informatie

In design research is het bepalen van de relevantie van je onderzoek soms een uitdaging. Als je bijvoorbeeld literatuuronderzoek uitvoert kun je overweldigd worden door de hoeveelheid informatie die je tegenkomt. Het is belangrijk om deze informatie te filteren, anders kan het onderzoek eindeloos duren. Erika Hall beschrijft in haar boek “grains of salt”, een manier om te bepalen of bepaalde literatuur relevant is voor het doel van jouw onderzoek. Hiermee kun je bepalen of de bron betrouwbaar en waardevol is voor je onderzoek. Je toetst je bronnen aan de volgende elementen:

 1. Welke onderzoeksvraag gebruiken ze in het artikel en hoe verhoud dit zich ten opzichte van jouw onderzoeksvraag?
 2. Op welke doelgroep richten ze zich en hoe verhoud deze doelgroep zich tot jouw doelgroep?
 3. Wie of vanuit welke organisatie is de literatuur geschreven, kun je hier biases in ontdekken?
 4. Hoe oud is het onderzoek? Is er veel veranderd sinds het onderzoek is uitgevoerd?
 
Door deze vier vragen te beantwoorden kun je gericht zoeken naar de literatuur die van belang is voor jouw project. Door te werken met een concreet doel of vraag, weet je wanneer het onderzoek voltooid is. Dat is namelijk het moment dat je vraag beantwoord is of wanneer je resources (tijd en geld) op zijn.

Takeaways

Deze drie situaties schetsen allemaal een beeld hoe omgegaan kan worden met de balans tussen resources ten opzichte van kennis uit activiteiten in het proces. In het kort zijn er dus vier opties:

 1. De waarde van een (extra) activiteit is heel groot, dit mag extra resources kosten.
 2. De waarde van een (extra) activiteit is groot maar kan gecompenseerd worden met een ander onderdeel.
 3. De (extra) activiteit wordt uitgevoerd maar hierin worden effectieve methoden gekozen en vooraf kaders in meegegeven, ook met betrekking tot de beschikbare resources.
 4. De extra activiteit is niet relevant genoeg en het probleem kan ook op een andere manier worden opgelost.
 

Als ik aan onderzoek denk komen er twee manieren van toepassen in mijn gedachten. De eerste is uitgebreid onderzoek, waarbij diepgaande analyse wordt uitgevoerd met een unieke aanpak. De tweede is het uitvoeren van sneller onderzoek door bijvoorbeeld meerdere korte iteraties. Waar ik eerder dacht dat onderzoek voornamelijk bestond uit het verzamelen van zoveel mogelijk informatie door middel van literatuurstudie, zie ik het nu als een middel om relevante informatie op effectieve wijze te verkrijgen.

 

Als ontwerper ben ik kritisch ingesteld en gericht op resultaten. Tijdens het ontwerpproces stel ik regelmatig kritische vragen en ben ik gericht op het maken van vooruitgang. Bij het kiezen van methoden is het belangrijk om de beschikbare resources (tijd, geld en vaardigheden) af te wegen tegen de waarde die deze methode toevoegt aan het project en de inzichten die hieruit verkregen kunnen worden. Qua methode kun je hierin al veel verschil maken, volgens Erika Hall is literatuuronderzoek een methode die minder tijd kost en toch waardevolle kennis oplevert. In mijn werkveld kom ik regelmatig tegen dat onderzoek relevant kan zijn, maar dat er geen budget is om dit uit te voeren. Ik probeer hierbij naar de echt noodzakelijke informatie of kennis te kijken en het onderzoek daarop af te stemmen. Onderzoek is dus een manier om op een efficiënte en relevante manier informatie te verkrijgen die gebruikt kan worden om een product of service verder te ontwikkelen.

💬 Say hi!

Kees Streefkerk – 2023