Innovatie en authenticiteit hand in hand: hoe je door het raam de andere kant van de wereld ziet

Kees Streefkerk

Foto ter illustratie - gegenereerd doorMidjourney: een theefabriek met uitzicht op een theeplantage

The challenge

De belangstelling voor kunstmatige intelligentie laat zien dat nieuwe technologieĆ«n steeds meer invloed zullen hebben op onze levens. Of het nu gaat om het verbeteren van onze levensstandaard, het veranderen van ons gedrag, het efficiĆ«nter laten functioneren van steden, of het samenvoegen van de digitale en fysieke wereld: nieuwe technologieĆ«n bieden veel nieuwe kansen om iets te ontwerpen wat ons leven aanvult of beter maakt. In deze case studie laat ik het proces zien van onderzoek naar innovatieve ideeĆ«n naar een concrete en haalbare toepassing.

Context

De Eenhoorn is een koffie- en theeproducent gevestigd in Kampen. Het bedrijf is zowel een producent als handelsorganisatie en biedt fysieke producten, rondleidingen en proeverijen aan. De huidige theestraat is onderdeel van de rondleiding, evenals de koffie- en tabaksstraat. De theestraat probeert een beleving te creĆ«ren waarbij de zintuigen worden geprikkeld, maar resoneert niet met de intentie om het verhaal van grondstof tot eindproduct te delen met hun klanten. Het bedrijf wil de ervaring verbeteren met nieuwe technologieĆ«n om het verhaal van thee van grondstof tot eindproduct te delen en zoekt daarbij een manier om deze technologieĆ«n toe te passen in de rondleiding. 

Startvraag:

Hoe kunnen we zorgen dat bezoekers van de theestraat van De Eenhoorn – met behulp van interactieve technologieĆ«n – het verhaal van thee beleven?

šŸ’” Het ophalen van de waarden van de stakeholders wordt gedaan in 5 stappen:
 1. Het formuleren van een eerste concept;
 2. Stakeholders en assumpties in kaart brengen
 3. Morele dilemmaā€™s formuleren
 4. Provotype ontwikkelen
 5. Uitvoeren sessie en inzichten verzamelen
 6. Concept door ontwikkelen

"De huidige beleving in de rondleiding resoneert niet met de intentie om het verhaal van grondstof tot eindproduct te vertellen.

De probleemstelling

Approach:

De doelstelling van deze casus is om nieuwe interactieve technologieƫn te implementeren in de theestraat zodat bezoekers een unieke en verbeterde ervaring van thee kunnen beleven. Hierbij is de eerste stap om het onderzoeken welke technologieƫn de meeste potentie hebben voor deze specifieke situatie. Dit brengt meer focus tijdens het ideaten. Om dit te bereiken, zijn er drie vragen opgesteld:

 1

Welke nieuwe technologieƫn zijn er beschikbaar en welke zijn relevant voor de casus?

Ā 2

Wat zijn de mogelijkheden die deze technologieƫn bieden?

Ā 3

Wat zijn de mogelijkheden als we specifiek naar onze casus kijken?

Om deze vragen te beantwoorden zijn de volgende stappen ondernomen:

 1. Literatuuronderzoek naar verschillende nieuwe technologieĆ«n, deze in een mindmap plaatsen en de ā€˜watā€™ (wat is de technologie) vraag beantwoorden. Door middel van een kleine mindmap kunnen de meest relevante technologieĆ«n er al uit filteren.
 2. Uitbreiding van het literatuuronderzoek, informatie over de principes en werking van de technologieƫn inzichtelijk maken via scetchnoting. De modellen, principes en voorbeelden uit het onderzoek dienen hierbij als visuele input.
 3. Concluderen, kansen formuleren en basis neerleggen voor eerste ideeƫn.

Stap 1 - filteren technologieƫn

Om ideeĆ«n te evalueren en selecteren, is het belangrijk om eerst de “wat”Ā vraagĀ te beantwoorden, dit biedt inzicht in de algemene inhoud van de technologieĆ«n en maakt het mogelijk om de technologie te vergelijken met de ontwerpvraag.

De ontwerpvraag specificeert dat de bezoekers van de theestraat het verhaal van thee moeten ervaren. Hieruit kun je de volgende kader stellen:

 1. De ervaring speelt zich af in de theestraat;
 2. Er moet een beleefbaar verhaal aangeboden worden, wat op een speciale manier bij de mensen binnen moet komen.
Het filteren van nieuwe technologieƫn

Stap 2 & 3 - onderzoek

Om de technologieĆ«n die gefilterd zijn uit de vorige stap verder te onderzoeken zijn de bronnen verder doorgenomen. Hiermee wil ik inzicht krijgen op de mogelijkheden, hoe de technologieĆ«n werken en hoe het toegepast kan worden. Dit geeftĀ dieper inzicht en identificeert eventuele beperkingen of uitdagingen. Alle inzichten, de werking en de mogelijkheden/ kansen binnen de casus zijn omschreven. Hiernaast is er per technologie een scetch note gemaakt wat de mogelijkheden en belangrijkste principes visueel maakt, dit dient als input voor de ideate fase.

Ideation

Na het verzamelen van informatie over de modellen, principes en voorbeelden van de big idea’s, is het verder nagedacht over mogelijke concrete combinaties en toepassingen van de technologieĆ«n. Het uiteindelijke concept moest minimaal twee technologieĆ«n bevatten om aan verschillende eisen en principes te voldoen. Daarom zijn er per principe verschillende ideeĆ«n bedacht met behulp van morphological charts. Hierin zijn de meest veelbelovende ideeĆ«n geselecteerd door middel van dot-voting.

šŸ’” Het ophalen van de waarden van de stakeholders wordt gedaan in 5 stappen:
 1. Het formuleren van een eerste concept;
 2. Stakeholders en assumpties in kaart brengen
 3. Morele dilemmaā€™s formuleren
 4. Provotype ontwikkelen
 5. Uitvoeren sessie en inzichten verzamelen
 6. Concept door ontwikkelen
Ideation middels morphological charts

De drieslag van de startvraag

De ontwerpvraag voor de casus kan worden opgedeeld in drie belangrijke aspecten:

 1. Integratie in het authentieke pand: Hierbij moet de technologie goed passen binnen de interieur van het pand en zich niet opdringend gedragen. Dit kan bereikt worden door informatie te presenteren via elementen die al aanwezig zijn in het pand.

 2. Beleving van het verhaal: De informatie moet beleefd kunnen worden, waardoor combinaties met mixed reality, hologrammen of interactieve video’s geschikt zijn.

 3. Begrijpelijkheid van de informatie: Het is niet voldoende om alleen visuele informatie te presenteren, het is belangrijk dat de informatie ook begrepen wordt. Hiervoor passen concepten zoals ambient intelligence en autonomous things goed.Ā Sensoren kunnen bijvoorbeeld meten waar je naar kijkt en hier info over geven of meeluisteren in het gesprek wat je hebt met de groep die de rondleiding volgt.

šŸ’” Het ophalen van de waarden van de stakeholders wordt gedaan in 5 stappen:
 1. Het formuleren van een eerste concept;
 2. Stakeholders en assumpties in kaart brengen
 3. Morele dilemmaā€™s formuleren
 4. Provotype ontwikkelen
 5. Uitvoeren sessie en inzichten verzamelen
 6. Concept door ontwikkelen

Het concept

Het theeportaal is een nieuwe unieke beleving in de theestraat van de Eenhoorn! Het zorgt ervoor dat het productieproces van de thee zich direct buiten de Eenhoorn afspeelt. Door ramen te plaatsen met een realistisch hologramscherm erachter lijkt het net alsof de theeplantages en boerderijen buiten de Eenhoorn staan. Een nieuwe beleving waarbij je ervaart hoe de thee wordt geplukt op de theeplantages, gedroogd en vervoerd. De ramen zelf zien er normaal uit en passen volledig binnen de stijl van het authentieke pand van de Eenhoorn. De beleving vraagt geen aandacht, en pas als je dichterbij komt hoor en zie je wat er buiten gebeurt.

Ā 

Als de deelnemers van de rondleiding de ramen hebben gevonden, krijgen ze automatisch meer informatie over de dingen die ze zien. Slimme sensoren volgen hun blikken en gesprekken, en op basis daarvan geeft een getrainde AI met een spraakmodel informatie over wat ze zien of antwoord op hun vragen. Zo krijgen de deelnemers niet alleen het proces van thee te zien, maar ook de juiste informatie die aansluit op hun vragen.

Het concept

Toepassing principes

Om de technologieƫn op de juiste manier toe te passen is het concept getoetst aan de verschillende bijbehorende ontwerpprincipes.

Het eerste big idea wat hierin is meegenomen is calm technology, hierbij zijn de vier principes aangehouden:Ā 
 • Levels of awareness: Binnen een rondleiding in een pand loop je altijd wat rond en kijk je zelf naar de materialen die er zijn. Hierdoor zul je vanzelf langs een raam lopen, waardoor je via een vloeiende overgang de wereld opeens in het centrum van de aandacht is.
 • Context = content: Het raam past zich aan naar het weer en of het dag of nacht is buiten. Als het avond is en je volgt de rondleiding zal het op het scherm ook een donkere omgeving zijn. Doordat je bergen ziet met een plantage op de voorgrond en jij jezelf in een theestraat bevind is het logisch dat dit een theeplantage zou moeten zijn.
 • Information is decoration: de Eenhoorn is een authentiek pand en de rondleiding doe je met een groep. Ik wil voorkomen dat er iets is wat zomaar de aandacht weghaalt en afleid van de context waarin jij je bevind. Ramen zijn iets waar je normaal niet direct aandacht aan besteed, bij de rondleiding in de theestraat zie je dan ook theeproducten etc. liggen. Vanuit je periferie zul je wel subtiel zien dat er achter de ramen iets gebeurd, je ziet een plantage of je kijkt in een loods waar grote zakken en kratten staan.
 • In & output modaliteiten: door een raam heen hoor je altijd iets geluid van de omgeving, zo ook hier. Je hoort de wind zachtjes en vogels fluiten. Als je wat dichter bij komt en je aandacht al gevestigd is op het raam wordt het geluid harder waardoor je als het ware in het hologram wordt gezogen. Je ogen dienen hier dus als input modaliteit voor het geluid. Als je voor het raam staat speelt je stem hierin ook een rol.

Om het raam Ć©cht te laten lijken wordt er gebruik gemaakt van mixed reality.

 • Binnen de context van de rondleiding (in de Ć©chte wereld/ de theestraat) wordt de ervaring van het verhaal versterkt met iets virtueels;Ā 
 • De tijd hierbij is niet heel relevant, het draait om het verhaal wat via autonomous things autonoom wordt verteld.Ā 
 • Het is een virtuele toevoeging, een hologram scherm waar je iets op bekijkt. Hierbij komen we uit bij alternated reality, het is een virtuele ervaring die plaats vindt op een echte locatie. Je moet naar de Eenhoorn komen om de ervaring mee te krijgen en door het raam heen te kunnen kijken. Wel ziet het er door de hologram er zo realistisch uit dat het net Ć©cht lijkt, de nieuwszender CNET heeft eerder soortgelijke technologie bekeken.
Autonomous things technology wordt gebruikt om het verhaal van thee concreet te vertellen aan de deelnemers. Het beeld achter het raam wordt een "actor" die autonoom reageert op het gedrag van de gebruikers. Dit gebeurt door middel van drie principes: sense, interpreteren en reageren. Sensoren detecteren naar welk onderdeel de gebruiker kijkt en horen de reactie op bepaalde onderdelen. Een AI-algoritme, getraind met het verhaal van thee en met een eigen spraakmodel, interpreteert de vraag en past het antwoord aan op wat de gebruiker ziet. Hierdoor wordt het verhaal gepersonaliseerd en aangepast aan elementen die de gebruiker interessant vindt. Tijdens een rondleiding luistert het raam ook mee en reageert op de onderwerpen en vragen die opkomen, waardoor de gebruiker zelf aan het denken wordt gezet en het verhaal beter onthoudt.

Ontwerpvisie

Als iemand die de creatieve sector vind ik het als ontwerper belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied. De ontwikkelingen gaan snel en nieuwe programma’s en technologieĆ«n bieden niet alleen aanvullende mogelijkheden voor de ontwerpen die ik kan creĆ«ren, maar kunnen ook mijn manier van werken verbeteren. Ik richt mij daarbij altijd op de toepassingsmogelijkheden en kansen die binnen deze technologieĆ«n liggen om zo innovatieve ideeĆ«n en concepten te ontwikkelen voor klanten. Hierbij houd altijd rekening met de ethische aspecten en de impact op de eindgebruikers, je wilt ongewenste gevolgen voorkomen in een ontwerp, hiervoor probeer ik niet alleen kennis op te doen over de technologie maar ook te kijken naar de reacties en waarden van mensen en mijn eindgebruikers.Ā 

šŸ’¬ Say hi!

Kees Streefkerk – 2023